BIG BGirl in a jacketG

BIG BGS

1-2 точков захват

Качеството отвъд хоризонта!

Teзи гъвкави опаковки се изработват от полипропиленова ръкавна тъкан. Те са без вертикални шевове, което ги прави икономически предпочитани. Захвата им – едноточков или двуточков, ги прави лесни за употреба.

Механична
устойчивост

POLIMERO

Характеристики

Товароносимост

Основни спецификации

Допълнителни спецификации

Препоръки при употреба:

1. Спазвайте инструкциите за употреба върху етикета за безопасност

2. Преди пълнене проверете дали е добре затворена долната част на биг бега

3. След напълване затворете добре горната част

4. Използвайте подходяща механизация и обучен персонал

5. Осигурете стабилност на биг бега по време на транспорт

Забрани при употреба

1. Да не се превишава коефициента на безопасност

2. Не излагайте на директна слънчева светлина или лоши атмосферни условия

3. Да не се извършва механично увреждане на тъканта по време на манипулации

4. Да не се използват биг бегове, неподходящи за материала, който ще се съхранява в тях

Изпратете ни Вашето индивидуално запитване: