BIG BGirl in a jacketG

BIG BGS

4 точков захват

Качество отвъд хоризонта!

Четириточковите контейнери (FIBC’s) са най-разпространения вид гъвкави полипропиленови опаковки. Те предлагат различни варианти на горна и долна част, осигурявайки лесна работа по време на употреба. Те са изключително здрави и устойчиви, заради стабилния 4 точков захват, който предлагат.

Механична
устойчивост

POLIMERO

Характеристики

Товароносимост

Основни спецификации

Допълнителни спецификации

Препоръки при употреба:

1. Спазвайте инструкциите за употреба върху етикета за безопасност

2. Преди пълнене проверете дали е добре затворена долната част на биг бега

3. След напълване затворете добре горната част

4. Използвайте подходяща механизация и обучен персонал

5. Осигурете стабилност на биг бега по време на транспорт

Забрани при употреба

1. Да не се превишава коефициента на безопасност

2. Не излагайте на директна слънчева светлина или лоши атмосферни условия

3. Да не се извършва механично увреждане на тъканта по време на манипулации

4. Да не се използват биг бегове, неподходящи за материала, който ще се съхранява в тях

Изпратете ни Вашето индивидуално запитване: