POLIMERO

BIG BGirl in a jacketGS

BIG BGirl in a jacketGS

За химическа промишленост

Суровините и материалите на химическата промишленост се отличават с високи изисквания за съхранение и транспортиране. Изключително важно е да се осигури стабилност и да се минимизира риска от спонтанно взаимодействие на материалите. Нашите биг бегове са произведени съгласно действащите нормативни изисквания на приложимите стандарти в областта.

ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

POLIMERO

Примерни материали на химическата промишленост, които могат да се съхраняват в нашите биг бегове:

Съдържанието няма значение. Ние ще го опаковаме

Предлагаме индивидуални решения, които да отговорят на изискванията на Вашия бизнес и да оптимизират разходите за съхранение и транспорт

Биг бег с 1-2 точков захват

Биг бег с 4 точков захват

POLIMERO

Изпратете ни Вашето индивидуално запитване: