POLIMERO

BIG BGirl in a jacketGS

BIG BGirl in a jacketGS

За рециклиране

Бъдещето на планетата ни зависи от рециклирането и намаляване на отпадъците, които я замърсяват. Биг беговете са отлично решение за разделно събиране на отпадъци, както и обезопасяването на опасни такива, които могат да навредят на околната среда. 

Предлагаме опаковки, които се придружават от UN сертификат и са  одобрени за досег с опасни вещества. 

Биг беговете могат да се използват многократно със съвместими материали,  могат лесно да бъдат сгънати и да не се нуждаят от голямо пространство за складиране, или да завършат цикъла си на експлоатация като бъдат  рециклирани и вложени отново в производството на гъвкави опаковки.

РЕЦИКЛИРАНЕ

POLIMERO

Примерни материали при рециклиране, които могат да се съхраняват в нашите биг бегове:

Съдържанието няма значение. Ние ще го опаковаме

Предлагаме индивидуални решения, които да отговорят на изискванията на Вашия бизнес и да оптимизират разходите за съхранение и транспорт

Биг бег с 1-2 точков захват

Биг бег с 4 точков захват

POLIMERO

Изпратете ни Вашето индивидуално запитване: