POLIMERO

BIG BGirl in a jacketGS

BIG BGirl in a jacketGS

За строителство

Строителството е отрасъл, който консумира голямо количество материали, както и генерира голямо количество отпадъци. Доставките и складирането става лесно с биг бегове. А разделянето  на строителните отпадъци още на строителната площадка намалява разходите за депониране.

СТРОИТЕЛСТВО

POLIMERO

Примерни материали при строителство, които могат да се съхраняват в нашите биг бегове:

Съдържанието няма значение. Ние ще го опаковаме

Предлагаме индивидуални решения, които да отговорят на изискванията на Вашия бизнес и да оптимизират разходите за съхранение и транспорт

Биг бег с 1-2 точков захват

Биг бег с 4 точков захват

POLIMERO

Изпратете ни Вашето индивидуално запитване: